Sodablästring

Det skonsamma sättet att blästra

Sodablästringsaggregat: Gritco MM40
Easy Blast sodablästrar med: Gritco MM40.

Sodablästring är en snabb, skonsam, miljövänlig, brandsäker och kostnadseffektiv blästringsmetod för borttagning av smuts och färg från känsliga ytor, som lätt skadas. Genom en väl utförd blästring av ett föremål så skadas inte föremålets ursprungliga yta, utan behåller sitt ursprungsskick medan smutsen/färgen försvinner.

Du ska välja sodablästring, eftersom den är:

Snabb

Metoden är effektivare än gamla rengörings- / slipningsmetoder. Sodablästring kräver oftast inte några omständiga förberedelser. Eftersom man inte t.ex. behöver tejpa för varken glas eller gummi.

Skonsam

Sodablästring är en av Museiverket godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall.

Miljövänlig

Sodablästring är på många sätt en mycket miljövänlig metod. Detta gäller för såväl omgivningen som den som utför blästringen. Genom att använda sodablästring behöver man inte använda giftiga ämnen för rengöring av olika objekt eller sotsanering.

Blästringsmedian som används är i stort sett det samma som bakpulvret i butiken. Miljön och du som kund uppskattar att restprodukten är en helt naturlig produkt som går att skölja bort med vatten.

Brandsäker

Sodablästring är en brandsäker metod. Soda brinner inte och inga gnistor uppstår vid blästringen. Detta är en stor fördel vid blästring av brandfarliga objekt som till exempel en bränsletank. När sodapartikeln träffar en yta som är hårdare än vad den själv är uppstår en gnistfri eller torr “explosion” som gör att ytskiktet lösgörs utan risk för att brand uppstår.

Kostnadseffektiv

Detta är en mycket kostnadseffektiv metod. Tid är ju pengar och med sodablästring sparar man mycket tid som vid andra blästringsformer är ofrånkomliga.

När t.ex. en bil ska sodablästras behöver den inte plockas sönder, eftersom soda skadar varken gummi, glas eller plast. När det gäller industrin går t.ex. färdigt bearbetade delar att sodablästra utan att täcka över den bearbetade ytan.

Även vid husrenoveringar sparar man tid. När t.ex. fönsterbågar ska blästras slipper man det tidsödande arbetet med att tejpa och täcka in glasrutorna.

Flexibel

Sodablästring lämpar sig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Detta gör metoden till en av de mest flexibla blästringsmetoder som finns. Med sodablästring kan man blästra allt från trä, stål, aluminium, rostfritt, betong till tegel och till och med papper – det går till och med att blästra bort logon från ett visitkort.

Det finns dock undantag, tex en hård färg på en mjuk träyta är i princip omöjlig att blästra ren utan att skada träytan, samma gäller för blästring med skarpare blästringsmedia som tex sand.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!