Vad är sodablästring?

Låt oss ta en titt på sodablästring

Sodablästring är en metod för att ta bort färg och orenheter från ytor som lätt kan skadas. Görs det på rätt sätt inverkar sodablästringen verkligen mycket litet på själva ytan – bara målarfärg, ytrost eller smuts tas bort men annars förblir materialet i sitt ursprungliga skick.

Hur går sodablästring till?

Vid sodablästring blåses en blandning av luft och soda mot objektet med ett tryck av 2–10 bar. När sodapartikeln träffar den hårda ytan sönderdelas den. Energin som frigörs vid sönderdelningen avlägsnar färgen eller smutsen. Fastän partiklarna löser upp sig är sodablästringen mycket skonsam och värmer inte upp objektet. Nedbrytningen sker vid mycket låg temperatur, eftersom sodapartikeln faller sönder vid 50 grader, som är smältpunkten för soda.

Vad händer vid sodablästring?

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3), och är ett vattenlösligt vitt pulver. När natriumvätekarbonatet träffar den yta som blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten. Därför är blästringssoda en engångsvara. Blästringssoda är i stort sett samma ämne som det bakpulver som säljs i butikerna. Kornstorleken är dock större. Blästringssodan är miljövänlig och dess pH är 8,6 dvs. den är nästan neutral till surhetsgraden.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!