Vakuumblästring

Nästan dammfri och låg ljudnivå

Easy Blast vakuumblästrar dammfritt med en Tornado ACS.

Easy Blast vakuumblästrar dammfritt med en Tornado ACS.

Vad är vakuumblästring?

Vakuumblästringen baserar sig på en patenterad princip om undertryck. Aggregatet är kompakt och inte större än en vanlig industridammsugare. Maskinen genererar ett undertryck (vakuum) som håller fast munstycket vid ytan som blästras. Den innehåller också ett filter som separerar blästermedlet från ”smutsen”. Själva blästringen sker under en tät, glasförsedd kåpa.

Hur fungerar det?

När aggregatet startas skapas ett undertryck på cirka 170 mbar under kåpan. Kåpan placeras på arbetsytan där den sugs fast genom undertrycket. Nu först kan blästermedlet flöda till kåpan, vilket gör det hela till ett slutet system. Blästermedlet sugs in under kåpan med en hastighet upp till 400 km/h och träffar ytskiktet som avlägsnas. Tack vare glaspanelerna på kåpan ser man hur processen löper. När blästermedlet träffar ytan sugs det bort tillsammans med de avlägsnade partiklarna. Inne i aggregatet filtreras sedan de lättare smutspartiklarna bort från blästermedlet. Tack vare det slutna systemet är blästringen så gott som helt dammfri och dessutom är ljudnivån mycket låg (75 decibel) – som en industridammsugare.

Var används det?

Vakuumblästring används för rengöring inom- och utomhus på främst släta ytor (max 3 cm ojämnhet), även i hörn. Det går även att tillverka olika munstycken. Metoden kan användas för:

  • borttagning av graffiti
  • borttagning av kalkavlagringar från kakelplattor
  • rengöring av natursten
  • borttagning av ytrost
  • brandsanering
  • borttagning av färglager / lack

När du vill att Easy Blast löser dina problem!