Våtsandblästring

Bra för miljön och dammar minimalt

Easy Blast våtsandblästrar med Torbo M120.
Easy Blast våtsandblästrar med Torbo M120.

Våtsandblästring har ett brett användningsområde, från skonsam rengöring, exempelvis rengöring av monument eller natursten, till blästring av stål eller betong. Som blästringsmedel används t.ex. soda, kalk, glas, sand osv.

Denna blästringsmetod passar till såväl små som stora jobb. Tack vare att man blandar vatten och sand i samma behållare så minskar dammet rejält. Även sandmängden minskar med upp till 60 % jämfört med normal sandblästring. Det är bättre för miljön samt billigare för beställaren. Systemet förbrukar endast en bråkdel vatten jämfört med metoder där man tillsätter vatten med extra munstycken.

Så fungerar det

Behållaren fylls med torrt eller fuktigt blästermedel och vatten. Blandningen pumpas ut ur behållaren med ett vattentryck på 12 bar och leds till blästermunstycket med hjälp av tryckluft. Blästringstrycket och mängden blästermedel kan justeras separat.

  • Varje korn är inkapslat i en vattendroppe, som hålls samman av ytspänning. Detta ökar massan, vilket i sin tur ökar träffkraften. Droppen flyger i luftströmmen med hög hastighet.
  • Första träffen! Kornet stannar helt och hållet och sjunker in i ytlagret. Det omgivande vattnet fortsätter sin rörelse, fortfarande med kornet inkapslat tack vare ytspänningen och ger därigenom ett nytt ”hammarslag” och hindrar kornen från att kastas ut i omgivningen.
  • Andra träffen! Vattnet tränger in under ytan genom sprickan som kornet förorsakat och spränger bort en stor del av ytlagret.
  • Slutresultatet blir en alldeles hel och ren yta eller rätt profilerad för ny ytbehandling – med minsta möjliga mängd blästermedia och vatten.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!