Bostadsbolag

Är graffiti ett återkommande problem?

För ett bostadsbolag kan graffiti vara ett återkommande problem och framför allt hur man ska få bort det. Graffitin lossnar inte med vanlig tvättning utan att använda starka och miljöfarliga rengöringsmedel.

Sodablästring är helt kemikaliefritt och skonsamt mot såväl fasaden som miljön och avlägsnar enkelt graffiti från de flesta ställen och arbetet går att utföra även när det är kallt.

För ett bostadsbolag är det även viktigt att rengöra takpannor och filttak från mossa och annan växtlighet. Sodablästringen lämpar sig för borttagning av mossa, alger, svamp och mögel från fasader och socklar i olika material (tegel, sten, betong och rappning).

När du vill att Easy Blast löser dina problem!