Försäkringsbolag

Easy Blast kan åtgärda olika typer av skador

Easy Blast kan hjälpa försäkringsbolag att åtgärda olika typer av skador som ett försäkringsbolag ofta måste ta ansvar för.

Detta kan gälla vitt skilda områden som att ta bort graffiti från någons fastighet eller att sotsanera en lägenhet eller ett hus som blivit rök- och sotskadat efter en brand.

Sodablästring lämpar sig även för att åtgärda mögelskador, som försäkringsbolag ibland hamnar att avlägsna. I samma kategori kan nämnas att blästring med soda även avlägsnar besvärande lukter.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!