Industri och företag

En ren utrustning är viktigt för alla välmående företag

Industriell rengöring är en viktig aspekt för alla välmående företag – stora som små. Den utrustning som används i din organisation bör hållas ren och fungerande, vilket kan förhindra sjukdomar och skapar en trygg arbetsplats för dina anställda. Det ger ett oprofessionellt intryck att ha maskiner och utrustning som är oljiga, täckta av fett eller smuts. Med hjälp av sodablästring kan vi hjälpa dig göra ett gott intryck på dina kunder och göra arbetsplatsen säkrare för dina anställda.

Den byggnad som ert företag befinner sig i är det första som kunden ser när han kommer till er. Därför är det också viktigt att hålla den i skick. Ett filttak som har mossväxt eller en smutsig sten- eller tegelfasad ger ett dåligt första intryck av ert företag. Håll din fastighet i skick.

Soda är ett obrännbart, miljövänligt och kemikaliefritt ämne. Soda får användas i produktionslinjer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Man kan också rengöra olika formar inom industrin och tekniska produkter inom verkstadsindustrin, lager, tätningar, hydraulcylindrar, motorkomponenter, elmotorer och VVS- komponenter (rör och kranar).

Sodablästring kräver inget driftstopp utan kan användas medan inventarier och maskiner är i drift, utan tidskrävande demontering och efterföljande montering. Sodan inte är brandfarlig, strömledande eller gnistbildande och kan användas i riskområden som tankar och cisterner.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!