Pintajyrsintä käytetään enimmäkseen maalinpoistoon ulkona.