Ytfräsning används för färgborttagning främst utomhus.

Ytfräsning

Ytfräsning

För färgborttagning främst utomhus

Easy Blast ytfräser med diamantbett.

Easy Blast ytfräser med diamantbett.

Ytfräsning används för färgborttagning främst utomhus, men kan även användas inomhus på t.ex. byggarbetsplatser som inte är så dammkänsliga. Metoden används tillsammans med en dammsugare, men är inte 100 % dammfri.

Vad är ytfräsning?

Ytfräsning är en snabb, ren och ekonomisk metod för att avlägsna all slags färg från olika släta ytmaterial som trä, glasfiber och plast. Speciellt är att man med denna metod kan ta bort hård färg som t.ex. latexfärg från träfasader som man inte kan blästra utan att förstöra träet.

Ytfräsen har ett speciellt fräsbett som kan avlägsna i stort sett alla tjocklekar av färg i ett enda skede. De bortfrästa partiklarna sugs upp i en dammsugare.

Tack vare ett speciellt diamantbett i fräsen kan man fräsa bort gelcoat och bottenfärg från glasfiberbåtar. Systemet alstrar heller inte någon stark värme som kan skada glasfiber.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Blästring

Blästring

Vilka blästringsmetoder använder vi?

Easy Blast är specialiserat på sodablästring, men använder sig av flera andra blästringsmetoder för att du som kund ska få bästa möjliga slutresultat på det som ska behandlas. Vi använder även våtsandblästring som dammar avsevärt mindre än traditionell sandblästring eftersom vatten och sand blandas. Vår metod med vacuumblästring är dammfri och används för rengöring inom- och utomhus. Den ytfräs som vi använder för färgborttagning främst utomhus, skalar bort hård färg (t.ex. latex) på träfasader som inte går att blästra utan att förstöra träet.

Easy Blast blästrar med flera olika ämnen: soda, glaskross, glaskulor, natursand.

Läs mer om de blästringsmetoder som Easy Blast använder.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!