Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden för blästring och laserrengöring

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Laserrengöring fungerar perfekt på många områden. Rengöring med laserteknik är det allra senaste inom branschen och passar för alla slags ytor, oberoende om de är porösa, släta, böjda, konvexa, glansiga, frostade eller något annat.

Vi har metoden som löser dina problem.


När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Andra objekt

Andra objekt

Sodablästring är godkänd av Museiverket som metod för restaurering

Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall och det underliggande materialet påverkas väldigt lite eller inte alls.

Genom att ingen värme uppstår vid behandlingen kan man använda sodablästring även för att ta bort underredsmassa och bitumen från olika objekt. Det går inte att använda t.ex. sandblästring eftersom det uppstår värme vid processen, vilket gör att massan eller bitumen inte lossnar utan endast kletar ihop.

Grillkiosker och större kök tampas med kärl, stekbord, fläktar och annan utrustning som måste rengöras från olja, fett och annan smuts som är svår att få bort helt utan kemikalier. Sodablästring är ett effektivt och miljövänligt sätt att få rostfritt, aluminium, gjutjärn eller glas riktigt rent utan naturförstörande kemikalier. Oftast är grill- och köksutrustningen löstagbar vilket gör det enklare att få jobbet gjort. Vi hämtar utrustningen och returnerar den rengjord när det passar för er.

Endast fantasin sätter gränser för vad man kan sodablästra. Några exempel:

 • möbler (stock, målade, metall)
 • statyer
 • verktyg
 • parkbänkar
 • PVC-föremål

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Motorer och delar

Motorer och delar

Sodablästring är det optimala sättet att avlägsna fett och smuts

MC-cylinder före och efter sodablästring
MC-cylinder före och efter sodablästring

Oberoende om du behöver få rengjord en hel motor eller någon liten motordel så är sodablästring lösningen på ditt problem. Sodablästring är det optimala sättet att avlägsna fett och smuts och dessutom enkelt. Det behövs inga farliga och frätande ämnen och inte heller behöver man blötlägga och skrubba delarna. Detta gör att själva processen går mycket snabbare och du kan spara värdefull tid – istället för dagar talar vi om timmar.

Eftersom soda är mycket vattenlösligt, innebär det att man med fördel kan sodablästra kritiska motorkomponenter med svåråtkomliga ställen. Efter rengöringen är det bara att spola rent med varmt vatten. Traditionella blästringsmetoder använder inte vattenlösliga ämnen som om de lämnas kvar efter rengöringen kan proppa igen små håligheter och i värsta fall orsaka skada.

För färgborttagning används även glaskross, glaskross är hårt och slipar materialet så alla material lämpar sig inte för blästring med glaskross.

Exempel på blästringsobjekt:

 • Motorer (kompletta eller i delar, även kolvar)
 • lager
 • kugghjul
 • växellådor
 • delar i rostfritt och aluminium
 • hydraulcylindrar och –ventilbord.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Maskiner och utrustning

Maskiner och utrustning

Sodablästring sparar tid, arbete och pengar

Ugnsgaller före och efter sodablästring
Ugnsgaller före och efter sodablästring

Soda är ett obrännbart, miljövänligt och kemikaliefritt ämne. Man kan därför använda soda för rengöring av produktionslinjer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin då sodan är godkänd för användning inom dessa områden. Man kan också rengöra olika formar inom industrin och tekniska produkter inom verkstadsindustrin.

På större maskiner såsom lastbilar, tankbilar, lantbruks- och entreprenadmaskiner går det att rengöra lager, tätningar, hydraulik- och motorkomponenter och ytor i rostfritt.

Fördelar med sodablästring:

 • Skonsamt. Sodan är ett mycket skonsamt blästringmedel som inte repar, skadar eller ändrar struktur på underlag då den inte alstrar värme eller kyla. Blästring sker utan slipeffekt; slitage från stålborstar, skrapor och andra mekaniska verktyg undviks helt. Sodan skadar inte kullager, tätningar, el-komponenter eller andra rörliga delar.
 • Undvik dyra driftstörningar. Sodablästring kan användas för rengöring och blästring medan inventarier och maskiner är i drift, utan tidskrävande demontering och efterföljande montering. Då sodan inte är brandfarlig, strömledande, gnistbildande eller på annat sätt skadligt och således kan användas i riskområden som tankar och cisterner så undviks de ofta kostsamma driftstoppen.
 • Spara tid, arbete och pengar. Blästring med soda är en mycket snabb och effektiv metod för rengöring och avlägsning av föroreningar, på alla ytor med liten eller ingen maskering. Sodablästring är idealisk för invecklade och känsliga områden genom att använda det breda spektrumet av munstycken, olika blästringstryck samt matning av blästermedel.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Fordon

Fordon

Sodablästring skadar inte båtens Gelcoat-yta

Bagagelucka
Halva bakluckan på en Borgward sodablästrad.

Sodablästring varken sliter, värmer eller tänjer plåt utan lämnar plåtens ursprungliga passivering intakt, vilket gör att plåten inte börjar rosta genast även om all målfärg tas bort. Sodablästring används av rallyentusiaster, billackeringsverkstäder, konservatorer och bilverkstäder.

Sodablästring bryter, slipar eller repar inte sönder glas, aluminium, glasfiber, krom, plast eller andra känsliga ytor. För varje lager med färg eller spackel tar det längre tid att få objektet plåtrent, vid tjocka och väldigt många färglager används i många fall glaskross istället för soda. Vilket blästermedel som används bedömer vi från fall till fall och kommer överens om detta med kunden.

För rostangripna metallytor använder vi finmalet glaskross som blästringsmedia. Glaskross är hårdare än soda och slipar det blästrade materialets yta vilket gör att det inte passar för blästring av alla material, exempelvis plast och gummi. Glaskross lämnar en ljus och matt yta som målfärgen fäster väldigt bra på. Med rätt teknik och yrkeskunnighet varken töjs eller värms plåten som vid sandblästring. Glaskrosset som vi använder är av återvunnet glas, som är så fint malet att man kan gnida det hårt mellan händerna utan att få några sår. Man måste inte heller samla upp glaskrosset efter blästring eftersom det även används vid markförbättring och är ofarligt för naturen.

På tåg kan sodablästring användas för borttagning av färg normalt från de gamla vagnarna eller för klottersanering och spara den ursprungliga färgen. Lämpar sig utmärkt för rengöring av flygplan och flygplansaluminium, eftersom soda inte värmer upp eller tänjer aluminium.

För båtar rekommenderar vi sodablästring för borttagning av gammal påväxthindrande färg. Fördelarna är att det går snabbt, är enkelt för kunden; man sparar tid och ansträngning, är skonsamt och den bryter inte Gelcoat-ytan samt lämpar sig för glasfiber-, aluminium-, stål- och träbåtar.

Exempel på sodablästring av fordon:

 • bilar, även veteranbilar
 • båtar i trä, aluminium, stål och glasfiber (skadar inte gelcoaten)
 • motorcyklar
 • flygplan
 • tågvagnar

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Byggnader

Byggnader

Vi löser dina problem med graffiti på fasaden

När det gäller byggnader har graffiti blivit ett allt större problem och framför allt hur man ska få bort det. Med sodablästring kan man ta bort graffiti från de flesta ställen och arbetet går att utföra även när det är kallt.

Borttagning av graffiti från byggnad med sodablästring

Video av borttagning av graffiti från byggnad med sodablästring

Med soda kan man ta bort färg, mossa, alger, svamp och mögel från hela husets konstruktion: sockel, fasad och tak. Växtlighet kan avlägsnas även från filttak och takpannor som inte går att skrapa eller slipa. Rappade fasader och tegelfasader är också väldigt svåra ytor att rengöra, men med sodablästring blir det fritt från sådan växtlighet som kan få fasaden att vittra sönder av fukten som den drar i sig. Socklar av natursten blir rena och fina från färg och smuts efter blästring med soda.

Exempel på sodablästring av byggnader:

 • husfasader i olika material
 • stockhus (inner- och ytterväggar)
 • fönsterbågar (med fönsterglaset på plats)
 • plåttak och takpannor
 • mögel- och sotsanering
 • graffitiborttagning (tegel, betong och vissa målade ytor)
 • filttak
 • socklar av olika ytmaterial

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Användningsområde för blästring

Användningsområden för blästring

Användningsområden och motiveringar varför sodablästring passar dem bra

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Sodablästring är en av Museiverket godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall. Huvudsakligen används sodablästring för borttagning av färger och föroreningar från båtar, bilar och byggnader och inom industrin för rengöring av produktionslinjer och komponenter.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!