Sodablästring är en snabb, skonsam, miljövänlig, brandsäker och kostnadseffektiv blästringsmetod.