Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden för blästring och laserrengöring

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Laserrengöring fungerar perfekt på många områden. Rengöring med laserteknik är det allra senaste inom branschen och passar för alla slags ytor, oberoende om de är porösa, släta, böjda, konvexa, glansiga, frostade eller något annat.

Vi har metoden som löser dina problem.


När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Användningsområde för laserrengöring

Användningsområden för laserrengöring

Laserrengöring fungerar perfekt på många områden

Rengöring med laserteknik är det allra senaste inom branschen. Laserrengöring lämpar sig utmärkt för alla slags ytor, oberoende om de är porösa, släta, böjda, konvexa, glansiga, frostade eller något annat. Med laser kan man rengöra till exempel:

  • olika metallytor
  • träytor
  • svetsfogar
  • sten- och betongytor
  • olika formar

När du vill att Easy Blast löser dina problem!