Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Easy Blast kan åtgärda olika typer av skador

Easy Blast kan hjälpa försäkringsbolag att åtgärda olika typer av skador som ett försäkringsbolag ofta måste ta ansvar för.

Detta kan gälla vitt skilda områden som att ta bort graffiti från någons fastighet eller att sotsanera en lägenhet eller ett hus som blivit rök- och sotskadat efter en brand.

Sodablästring lämpar sig även för att åtgärda mögelskador, som försäkringsbolag ibland hamnar att avlägsna. I samma kategori kan nämnas att blästring med soda även avlägsnar besvärande lukter.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Föreningar och klubbar

Föreningar och klubbar

Sodablästring är den optimala lösningen

Förenings- och klubbverksamheten är livlig i Finland. Det finns föreningar och klubbar för nästan all typ av verksamhet och föremål. Många av dem har en verksamhet där sodablästringen kan vara en räddare i nöden.

När det gäller bilar, veteranbilar, motorcyklar, båtar, segelbåtar, motorbåtar, flygplan eller bevarandet av gamla byggnader, så sysslar man i något skede med sådan verksamhet där sodablästring är den optimala lösningen som sparar tid och muskelkraft.

Rengöring av motordelar, karossdelar, båtbottnar eller gamla fasader är en liten del av det som sodablästring kan göra. Ta kontakt så berättar vi gärna mera.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Bostadsbolag

Bostadsbolag

Är graffiti ett återkommande problem?

För ett bostadsbolag kan graffiti vara ett återkommande problem och framför allt hur man ska få bort det. Graffitin lossnar inte med vanlig tvättning utan att använda starka och miljöfarliga rengöringsmedel.

Sodablästring är helt kemikaliefritt och skonsamt mot såväl fasaden som miljön och avlägsnar enkelt graffiti från de flesta ställen och arbetet går att utföra även när det är kallt.

För ett bostadsbolag är det även viktigt att rengöra takpannor och filttak från mossa och annan växtlighet. Sodablästringen lämpar sig för borttagning av mossa, alger, svamp och mögel från fasader och socklar i olika material (tegel, sten, betong och rappning).

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Privatpersoner

Privatpersoner

Sodablästring passar de flesta rengörings- och slipningsuppgifter

Sätt båten i skick inför sommarsäsongen

Kanske behöver du få båten i skick till den kommande båtsäsongen? Blev den otvättad i höstas? Har båtbottnen ett fult lager av intorkade alger och missfärgningar? Eller borde du måla/lacka om din träbåt?

Hushållsavdrag!

Du kommer väl ihåg att du får hushållsavdrag för arbetet vi utför.

Sodablästring är lösningen på de flesta rengörings- och slipningsuppgifter. Vi på Easy Blast kan hjälpa dig som privatperson att lösa olika problem och underlätta många arbetsdryga moment. Fördelarna är att det går snabbt, är enkelt för kunden; man sparar tid och ansträngning, är skonsamt och den bryter inte Gelcoat-ytan samt lämpar sig för glasfiber-, aluminium-, stål- och träbåtar.

Flagar färgen från fönstren på huset eller sommarstugan? Tycker du det är jobbigt att skrapa bort målfärgen innan du kan börja måla? Kontakta oss på Easy Blast så sodablästrar vi dina fönster antingen hos oss i vår hall eller så kommer vi hem till dig. Och du – du behöver inte täcka in glasrutorna, för sodablästring är skonsamt och skadar inte glasytor.

Har du en veteranbil som du länge tänkt måla om eller fixa till? Med sodablästring går förarbetet mycket enkelt och snabbt. Ta en titt på de olika användningsområdena.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Stad och kommun

Stad och kommun

Det finns oräkneliga användningsområden för sodablästring

För städer och kommuner är användningsområdena där sodablästring lämpar sig väl oräkneliga. Städer och kommuner har byggnader, fordon, maskiner, motorer och annan utrustning som med jämna mellanrum behöver antingen rengöras, slipas eller putsas.

I städerna är ju graffitin ett problem som ökar i högre takt än städerna hinner åtgärda dem. Sodablästringen är snabb, effektiv och skonsam och avlägsnar alla spår av färgen.

Fordonsparken samt maskiner och utrustning är omfattande inom stad och kommun. Alla dessa kräver underhåll och grundlig rengöring emellanåt för att fungera väl. Sodablästring biter på t.o.m. underredsmassa och bitumen utan att skada själva objektet.

Eftersom sodablästring är en så skonsam blästringsmetod så lämpar den sig även för rengöring av statyer och monument. Med sodablästringen kommer man åt även i de minsta skrymslena.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Industri och företag

Industri och företag

En ren utrustning är viktigt för alla välmående företag

Industriell rengöring är en viktig aspekt för alla välmående företag – stora som små. Den utrustning som används i din organisation bör hållas ren och fungerande, vilket kan förhindra sjukdomar och skapar en trygg arbetsplats för dina anställda. Det ger ett oprofessionellt intryck att ha maskiner och utrustning som är oljiga, täckta av fett eller smuts. Med hjälp av sodablästring kan vi hjälpa dig göra ett gott intryck på dina kunder och göra arbetsplatsen säkrare för dina anställda.

Den byggnad som ert företag befinner sig i är det första som kunden ser när han kommer till er. Därför är det också viktigt att hålla den i skick. Ett filttak som har mossväxt eller en smutsig sten- eller tegelfasad ger ett dåligt första intryck av ert företag. Håll din fastighet i skick.

Soda är ett obrännbart, miljövänligt och kemikaliefritt ämne. Soda får användas i produktionslinjer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Man kan också rengöra olika formar inom industrin och tekniska produkter inom verkstadsindustrin, lager, tätningar, hydraulcylindrar, motorkomponenter, elmotorer och VVS- komponenter (rör och kranar).

Sodablästring kräver inget driftstopp utan kan användas medan inventarier och maskiner är i drift, utan tidskrävande demontering och efterföljande montering. Sodan inte är brandfarlig, strömledande eller gnistbildande och kan användas i riskområden som tankar och cisterner.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Våra kunder

Våra kunder

Vilka kan utnyttja sodablästring?

Tack vare att vi förutom sodablästring även använder andra blästermedel är det många olika kundgrupper som kan utnyttja blästringens fördelar. Alla som någon gång kan behöva rengöra, restaurera eller slipa någonting kan anlita en professionell blästrare.

Vi hjälper dig att lösa dina rengörings-, färgborttagnings-, slipnings- och restaureringsproblem. Gäller det en fasadrengöring kommer vi på plats och gör jobbet där. Är det frågan om mindre flyttbara objekt kan vi även utföra blästringen i vår egen hall.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!