Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden för blästring och laserrengöring

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Laserrengöring fungerar perfekt på många områden. Rengöring med laserteknik är det allra senaste inom branschen och passar för alla slags ytor, oberoende om de är porösa, släta, böjda, konvexa, glansiga, frostade eller något annat.

Vi har metoden som löser dina problem.


När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Byggnader

Byggnader

Vi löser dina problem med graffiti på fasaden

När det gäller byggnader har graffiti blivit ett allt större problem och framför allt hur man ska få bort det. Med sodablästring kan man ta bort graffiti från de flesta ställen och arbetet går att utföra även när det är kallt.

Borttagning av graffiti från byggnad med sodablästring

Video av borttagning av graffiti från byggnad med sodablästring

Med soda kan man ta bort färg, mossa, alger, svamp och mögel från hela husets konstruktion: sockel, fasad och tak. Växtlighet kan avlägsnas även från filttak och takpannor som inte går att skrapa eller slipa. Rappade fasader och tegelfasader är också väldigt svåra ytor att rengöra, men med sodablästring blir det fritt från sådan växtlighet som kan få fasaden att vittra sönder av fukten som den drar i sig. Socklar av natursten blir rena och fina från färg och smuts efter blästring med soda.

Exempel på sodablästring av byggnader:

  • husfasader i olika material
  • stockhus (inner- och ytterväggar)
  • fönsterbågar (med fönsterglaset på plats)
  • plåttak och takpannor
  • mögel- och sotsanering
  • graffitiborttagning (tegel, betong och vissa målade ytor)
  • filttak
  • socklar av olika ytmaterial

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Användningsområde för blästring

Användningsområden för blästring

Användningsområden och motiveringar varför sodablästring passar dem bra

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Sodablästring är en av Museiverket godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall. Huvudsakligen används sodablästring för borttagning av färger och föroreningar från båtar, bilar och byggnader och inom industrin för rengöring av produktionslinjer och komponenter.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!