Ytfräsning

Ytfräsning

För färgborttagning främst utomhus

Easy Blast ytfräser med diamantbett.

Easy Blast ytfräser med diamantbett.

Ytfräsning används för färgborttagning främst utomhus, men kan även användas inomhus på t.ex. byggarbetsplatser som inte är så dammkänsliga. Metoden används tillsammans med en dammsugare, men är inte 100 % dammfri.

Vad är ytfräsning?

Ytfräsning är en snabb, ren och ekonomisk metod för att avlägsna all slags färg från olika släta ytmaterial som trä, glasfiber och plast. Speciellt är att man med denna metod kan ta bort hård färg som t.ex. latexfärg från träfasader som man inte kan blästra utan att förstöra träet.

Ytfräsen har ett speciellt fräsbett som kan avlägsna i stort sett alla tjocklekar av färg i ett enda skede. De bortfrästa partiklarna sugs upp i en dammsugare.

Tack vare ett speciellt diamantbett i fräsen kan man fräsa bort gelcoat och bottenfärg från glasfiberbåtar. Systemet alstrar heller inte någon stark värme som kan skada glasfiber.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Våtsandblästring

Våtsandblästring

Bra för miljön och dammar minimalt

Easy Blast våtsandblästrar med Torbo M120.

Easy Blast våtsandblästrar med Torbo M120.

Våtsandblästring har ett brett användningsområde, från skonsam rengöring, exempelvis rengöring av monument eller natursten, till blästring av stål eller betong. Som blästringsmedel används t.ex. soda, kalk, glas, sand osv.

Denna blästringsmetod passar till såväl små som stora jobb. Tack vare att man blandar vatten och sand i samma behållare så minskar dammet rejält. Även sandmängden minskar med upp till 60 % jämfört med normal sandblästring. Det är bättre för miljön samt billigare för beställaren. Systemet förbrukar endast en bråkdel vatten jämfört med metoder där man tillsätter vatten med extra munstycken.

Så fungerar det

Behållaren fylls med torrt eller fuktigt blästermedel och vatten. Blandningen pumpas ut ur behållaren med ett vattentryck på 12 bar och leds till blästermunstycket med hjälp av tryckluft. Blästringstrycket och mängden blästermedel kan justeras separat.

  • Varje korn är inkapslat i en vattendroppe, som hålls samman av ytspänning. Detta ökar massan, vilket i sin tur ökar träffkraften. Droppen flyger i luftströmmen med hög hastighet.
  • Första träffen! Kornet stannar helt och hållet och sjunker in i ytlagret. Det omgivande vattnet fortsätter sin rörelse, fortfarande med kornet inkapslat tack vare ytspänningen och ger därigenom ett nytt ”hammarslag” och hindrar kornen från att kastas ut i omgivningen.
  • Andra träffen! Vattnet tränger in under ytan genom sprickan som kornet förorsakat och spränger bort en stor del av ytlagret.
  • Slutresultatet blir en alldeles hel och ren yta eller rätt profilerad för ny ytbehandling – med minsta möjliga mängd blästermedia och vatten.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Vad är sodablästring?

Vad är sodablästring?

Låt oss ta en titt på sodablästring

Sodablästring är en metod för att ta bort färg och orenheter från ytor som lätt kan skadas. Görs det på rätt sätt inverkar sodablästringen verkligen mycket litet på själva ytan – bara målarfärg, ytrost eller smuts tas bort men annars förblir materialet i sitt ursprungliga skick.

Hur går sodablästring till?

Vid sodablästring blåses en blandning av luft och soda mot objektet med ett tryck av 2–10 bar. När sodapartikeln träffar den hårda ytan sönderdelas den. Energin som frigörs vid sönderdelningen avlägsnar färgen eller smutsen. Fastän partiklarna löser upp sig är sodablästringen mycket skonsam och värmer inte upp objektet. Nedbrytningen sker vid mycket låg temperatur, eftersom sodapartikeln faller sönder vid 50 grader, som är smältpunkten för soda.

Vad händer vid sodablästring?

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3), och är ett vattenlösligt vitt pulver. När natriumvätekarbonatet träffar den yta som blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten. Därför är blästringssoda en engångsvara. Blästringssoda är i stort sett samma ämne som det bakpulver som säljs i butikerna. Kornstorleken är dock större. Blästringssodan är miljövänlig och dess pH är 8,6 dvs. den är nästan neutral till surhetsgraden.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Sodablästring

Sodablästring

Det skonsamma sättet att blästra

Sodablästringsaggregat: Gritco MM40

Easy Blast sodablästrar med: Gritco MM40.

Sodablästring är en snabb, skonsam, miljövänlig, brandsäker och kostnadseffektiv blästringsmetod för borttagning av smuts och färg från känsliga ytor, som lätt skadas. Genom en väl utförd blästring av ett föremål så skadas inte föremålets ursprungliga yta, utan behåller sitt ursprungsskick medan smutsen/färgen försvinner.

Du ska välja sodablästring, eftersom den är:

Snabb

Metoden är effektivare än gamla rengörings- / slipningsmetoder. Sodablästring kräver oftast inte några omständiga förberedelser. Eftersom man inte t.ex. behöver tejpa för varken glas eller gummi.

Skonsam

Sodablästring är en av Museiverket godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall.

Miljövänlig

Sodablästring är på många sätt en mycket miljövänlig metod. Detta gäller för såväl omgivningen som den som utför blästringen. Genom att använda sodablästring behöver man inte använda giftiga ämnen för rengöring av olika objekt eller sotsanering.

Blästringsmedian som används är i stort sett det samma som bakpulvret i butiken. Miljön och du som kund uppskattar att restprodukten är en helt naturlig produkt som går att skölja bort med vatten.

Brandsäker

Sodablästring är en brandsäker metod. Soda brinner inte och inga gnistor uppstår vid blästringen. Detta är en stor fördel vid blästring av brandfarliga objekt som till exempel en bränsletank. När sodapartikeln träffar en yta som är hårdare än vad den själv är uppstår en gnistfri eller torr “explosion” som gör att ytskiktet lösgörs utan risk för att brand uppstår.

Kostnadseffektiv

Detta är en mycket kostnadseffektiv metod. Tid är ju pengar och med sodablästring sparar man mycket tid som vid andra blästringsformer är ofrånkomliga.

När t.ex. en bil ska sodablästras behöver den inte plockas sönder, eftersom soda skadar varken gummi, glas eller plast. När det gäller industrin går t.ex. färdigt bearbetade delar att sodablästra utan att täcka över den bearbetade ytan.

Även vid husrenoveringar sparar man tid. När t.ex. fönsterbågar ska blästras slipper man det tidsödande arbetet med att tejpa och täcka in glasrutorna.

Flexibel

Sodablästring lämpar sig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Detta gör metoden till en av de mest flexibla blästringsmetoder som finns. Med sodablästring kan man blästra allt från trä, stål, aluminium, rostfritt, betong till tegel och till och med papper – det går till och med att blästra bort logon från ett visitkort.

Det finns dock undantag, tex en hård färg på en mjuk träyta är i princip omöjlig att blästra ren utan att skada träytan, samma gäller för blästring med skarpare blästringsmedia som tex sand.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Blästring

Blästring

Vilka blästringsmetoder använder vi?

Easy Blast är specialiserat på sodablästring, men använder sig av flera andra blästringsmetoder för att du som kund ska få bästa möjliga slutresultat på det som ska behandlas. Vi använder även våtsandblästring som dammar avsevärt mindre än traditionell sandblästring eftersom vatten och sand blandas. Vår metod med vacuumblästring är dammfri och används för rengöring inom- och utomhus. Den ytfräs som vi använder för färgborttagning främst utomhus, skalar bort hård färg (t.ex. latex) på träfasader som inte går att blästra utan att förstöra träet.

Easy Blast blästrar med flera olika ämnen: soda, glaskross, glaskulor, natursand.

Läs mer om de blästringsmetoder som Easy Blast använder.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!