Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden för blästring och laserrengöring

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Laserrengöring fungerar perfekt på många områden. Rengöring med laserteknik är det allra senaste inom branschen och passar för alla slags ytor, oberoende om de är porösa, släta, böjda, konvexa, glansiga, frostade eller något annat.

Vi har metoden som löser dina problem.


När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Fordon

Fordon

Sodablästring skadar inte båtens Gelcoat-yta

Bagagelucka
Halva bakluckan på en Borgward sodablästrad.

Sodablästring varken sliter, värmer eller tänjer plåt utan lämnar plåtens ursprungliga passivering intakt, vilket gör att plåten inte börjar rosta genast även om all målfärg tas bort. Sodablästring används av rallyentusiaster, billackeringsverkstäder, konservatorer och bilverkstäder.

Sodablästring bryter, slipar eller repar inte sönder glas, aluminium, glasfiber, krom, plast eller andra känsliga ytor. För varje lager med färg eller spackel tar det längre tid att få objektet plåtrent, vid tjocka och väldigt många färglager används i många fall glaskross istället för soda. Vilket blästermedel som används bedömer vi från fall till fall och kommer överens om detta med kunden.

För rostangripna metallytor använder vi finmalet glaskross som blästringsmedia. Glaskross är hårdare än soda och slipar det blästrade materialets yta vilket gör att det inte passar för blästring av alla material, exempelvis plast och gummi. Glaskross lämnar en ljus och matt yta som målfärgen fäster väldigt bra på. Med rätt teknik och yrkeskunnighet varken töjs eller värms plåten som vid sandblästring. Glaskrosset som vi använder är av återvunnet glas, som är så fint malet att man kan gnida det hårt mellan händerna utan att få några sår. Man måste inte heller samla upp glaskrosset efter blästring eftersom det även används vid markförbättring och är ofarligt för naturen.

På tåg kan sodablästring användas för borttagning av färg normalt från de gamla vagnarna eller för klottersanering och spara den ursprungliga färgen. Lämpar sig utmärkt för rengöring av flygplan och flygplansaluminium, eftersom soda inte värmer upp eller tänjer aluminium.

För båtar rekommenderar vi sodablästring för borttagning av gammal påväxthindrande färg. Fördelarna är att det går snabbt, är enkelt för kunden; man sparar tid och ansträngning, är skonsamt och den bryter inte Gelcoat-ytan samt lämpar sig för glasfiber-, aluminium-, stål- och träbåtar.

Exempel på sodablästring av fordon:

  • bilar, även veteranbilar
  • båtar i trä, aluminium, stål och glasfiber (skadar inte gelcoaten)
  • motorcyklar
  • flygplan
  • tågvagnar

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Användningsområde för blästring

Användningsområden för blästring

Användningsområden och motiveringar varför sodablästring passar dem bra

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Sodablästring är en av Museiverket godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall. Huvudsakligen används sodablästring för borttagning av färger och föroreningar från båtar, bilar och byggnader och inom industrin för rengöring av produktionslinjer och komponenter.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!