Våtsandblästring har ett brett användningsområde, från skonsam rengöring, exempelvis rengöring av monument eller natursten, till blästring av stål eller betong.