Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden för blästring och laserrengöring

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Laserrengöring fungerar perfekt på många områden. Rengöring med laserteknik är det allra senaste inom branschen och passar för alla slags ytor, oberoende om de är porösa, släta, böjda, konvexa, glansiga, frostade eller något annat.

Vi har metoden som löser dina problem.


När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Maskiner och utrustning

Maskiner och utrustning

Sodablästring sparar tid, arbete och pengar

Ugnsgaller före och efter sodablästring
Ugnsgaller före och efter sodablästring

Soda är ett obrännbart, miljövänligt och kemikaliefritt ämne. Man kan därför använda soda för rengöring av produktionslinjer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin då sodan är godkänd för användning inom dessa områden. Man kan också rengöra olika formar inom industrin och tekniska produkter inom verkstadsindustrin.

På större maskiner såsom lastbilar, tankbilar, lantbruks- och entreprenadmaskiner går det att rengöra lager, tätningar, hydraulik- och motorkomponenter och ytor i rostfritt.

Fördelar med sodablästring:

  • Skonsamt. Sodan är ett mycket skonsamt blästringmedel som inte repar, skadar eller ändrar struktur på underlag då den inte alstrar värme eller kyla. Blästring sker utan slipeffekt; slitage från stålborstar, skrapor och andra mekaniska verktyg undviks helt. Sodan skadar inte kullager, tätningar, el-komponenter eller andra rörliga delar.
  • Undvik dyra driftstörningar. Sodablästring kan användas för rengöring och blästring medan inventarier och maskiner är i drift, utan tidskrävande demontering och efterföljande montering. Då sodan inte är brandfarlig, strömledande, gnistbildande eller på annat sätt skadligt och således kan användas i riskområden som tankar och cisterner så undviks de ofta kostsamma driftstoppen.
  • Spara tid, arbete och pengar. Blästring med soda är en mycket snabb och effektiv metod för rengöring och avlägsning av föroreningar, på alla ytor med liten eller ingen maskering. Sodablästring är idealisk för invecklade och känsliga områden genom att använda det breda spektrumet av munstycken, olika blästringstryck samt matning av blästermedel.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Användningsområde för blästring

Användningsområden för blästring

Användningsområden och motiveringar varför sodablästring passar dem bra

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Sodablästring är en av Museiverket godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall. Huvudsakligen används sodablästring för borttagning av färger och föroreningar från båtar, bilar och byggnader och inom industrin för rengöring av produktionslinjer och komponenter.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!