Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden för blästring och laserrengöring

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Laserrengöring fungerar perfekt på många områden. Rengöring med laserteknik är det allra senaste inom branschen och passar för alla slags ytor, oberoende om de är porösa, släta, böjda, konvexa, glansiga, frostade eller något annat.

Vi har metoden som löser dina problem.


När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Motorer och delar

Motorer och delar

Sodablästring är det optimala sättet att avlägsna fett och smuts

MC-cylinder före och efter sodablästring
MC-cylinder före och efter sodablästring

Oberoende om du behöver få rengjord en hel motor eller någon liten motordel så är sodablästring lösningen på ditt problem. Sodablästring är det optimala sättet att avlägsna fett och smuts och dessutom enkelt. Det behövs inga farliga och frätande ämnen och inte heller behöver man blötlägga och skrubba delarna. Detta gör att själva processen går mycket snabbare och du kan spara värdefull tid – istället för dagar talar vi om timmar.

Eftersom soda är mycket vattenlösligt, innebär det att man med fördel kan sodablästra kritiska motorkomponenter med svåråtkomliga ställen. Efter rengöringen är det bara att spola rent med varmt vatten. Traditionella blästringsmetoder använder inte vattenlösliga ämnen som om de lämnas kvar efter rengöringen kan proppa igen små håligheter och i värsta fall orsaka skada.

För färgborttagning används även glaskross, glaskross är hårt och slipar materialet så alla material lämpar sig inte för blästring med glaskross.

Exempel på blästringsobjekt:

  • Motorer (kompletta eller i delar, även kolvar)
  • lager
  • kugghjul
  • växellådor
  • delar i rostfritt och aluminium
  • hydraulcylindrar och –ventilbord.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Användningsområde för blästring

Användningsområden för blästring

Användningsområden och motiveringar varför sodablästring passar dem bra

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Sodablästring är en av Museiverket godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall. Huvudsakligen används sodablästring för borttagning av färger och föroreningar från båtar, bilar och byggnader och inom industrin för rengöring av produktionslinjer och komponenter.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!