Användningsområden

Användningsområden

Användningsområden för blästring och laserrengöring

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Laserrengöring fungerar perfekt på många områden. Rengöring med laserteknik är det allra senaste inom branschen och passar för alla slags ytor, oberoende om de är porösa, släta, böjda, konvexa, glansiga, frostade eller något annat.

Vi har metoden som löser dina problem.


När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Andra objekt

Andra objekt

Sodablästring är godkänd av Museiverket som metod för restaurering

Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall och det underliggande materialet påverkas väldigt lite eller inte alls.

Genom att ingen värme uppstår vid behandlingen kan man använda sodablästring även för att ta bort underredsmassa och bitumen från olika objekt. Det går inte att använda t.ex. sandblästring eftersom det uppstår värme vid processen, vilket gör att massan eller bitumen inte lossnar utan endast kletar ihop.

Grillkiosker och större kök tampas med kärl, stekbord, fläktar och annan utrustning som måste rengöras från olja, fett och annan smuts som är svår att få bort helt utan kemikalier. Sodablästring är ett effektivt och miljövänligt sätt att få rostfritt, aluminium, gjutjärn eller glas riktigt rent utan naturförstörande kemikalier. Oftast är grill- och köksutrustningen löstagbar vilket gör det enklare att få jobbet gjort. Vi hämtar utrustningen och returnerar den rengjord när det passar för er.

Endast fantasin sätter gränser för vad man kan sodablästra. Några exempel:

  • möbler (stock, målade, metall)
  • statyer
  • verktyg
  • parkbänkar
  • PVC-föremål

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Användningsområde för blästring

Användningsområden för blästring

Användningsområden och motiveringar varför sodablästring passar dem bra

Sodablästring är lämplig för nästan all sorts rengöring och färgborttagning. Som ett udda exempel kan nämnas att namn/logon kan tas bort från ett visitkort. Detta beskriver väldigt bra hur finkänslig sodablästringen är i rätta händer.

Sodablästring är en av Museiverket godkänd metod för restaurering. Vid sodablästring sker ingen mekanisk nötning, utan den blästrade ytan rengörs av den energi som uppstår vid sodapartikelns sönderfall. Huvudsakligen används sodablästring för borttagning av färger och föroreningar från båtar, bilar och byggnader och inom industrin för rengöring av produktionslinjer och komponenter.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!