Stad och kommun

Stad och kommun

Det finns oräkneliga användningsområden för sodablästring

För städer och kommuner är användningsområdena där sodablästring lämpar sig väl oräkneliga. Städer och kommuner har byggnader, fordon, maskiner, motorer och annan utrustning som med jämna mellanrum behöver antingen rengöras, slipas eller putsas.

I städerna är ju graffitin ett problem som ökar i högre takt än städerna hinner åtgärda dem. Sodablästringen är snabb, effektiv och skonsam och avlägsnar alla spår av färgen.

Fordonsparken samt maskiner och utrustning är omfattande inom stad och kommun. Alla dessa kräver underhåll och grundlig rengöring emellanåt för att fungera väl. Sodablästring biter på t.o.m. underredsmassa och bitumen utan att skada själva objektet.

Eftersom sodablästring är en så skonsam blästringsmetod så lämpar den sig även för rengöring av statyer och monument. Med sodablästringen kommer man åt även i de minsta skrymslena.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!

Våra kunder

Våra kunder

Vilka kan utnyttja sodablästring?

Tack vare att vi förutom sodablästring även använder andra blästermedel är det många olika kundgrupper som kan utnyttja blästringens fördelar. Alla som någon gång kan behöva rengöra, restaurera eller slipa någonting kan anlita en professionell blästrare.

Vi hjälper dig att lösa dina rengörings-, färgborttagnings-, slipnings- och restaureringsproblem. Gäller det en fasadrengöring kommer vi på plats och gör jobbet där. Är det frågan om mindre flyttbara objekt kan vi även utföra blästringen i vår egen hall.

När du vill att Easy Blast löser dina problem!