Sodablästring är en metod för att ta bort färg och orenheter från ytor som lätt kan skadas.